प्रौढ शीक्षन

आठी खांदेशी भीली भाशामं प्रौढ शीक्षननं पुस्तकं सत. खांदेशी भील लोकंसमं प्रौढ शीक्षन २००८ सालमं सुरुवान व्हयना सय. भीली लोकं तेसनी सोतानी भाशामं वांचाला आनं लीखाला शीकानी करता पक्‍का हाऊसमं सत.

Adult L.jpg